Sweden
Helsinki
Sankt Peterburg

 

На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 4-й – 8 (каждая стихира – дважды). «Слава, и ныне» – праздника, глас 6-й: «Прообразу́я Воскресе́ние Твое́…».

Вход. Прокимен дня. Паримии праздника – 3.

На литии стихиры праздника, глас 2-й. «Слава» – праздника, глас 5-й: «Прииди́те, взы́дем на го́ру…», «И ныне» – праздника, глас тот же: «Зако́на и проро́ков…».

На стиховне стихиры праздника, глас 1-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» – праздника, глас 6-й: «Петру́, и Иа́кову, и Иоа́нну…».

По Трисвятом – тропарь праздника, глас 7-й (трижды).

На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 7-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот же тропарь.

Кафизмы 10-я и 11-я. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды).

Полиелей. Величание праздника: «Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем Пречи́стыя Пло́ти Твоея́ пресла́вное преображе́ние», и избранный псалом. Седален праздника по полиелее, глас 4-й: «Возше́д со ученики́…». «Слава, и ныне» – ин седален праздника по полиелее, глас 8-й: «Сокрове́нную мо́лнию…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен праздника, глас 4-й: «Фаво́р и Ермо́н о и́мени Твое́м возра́дуетася»; стих: «Твоя́ суть небеса́, и Твоя́ есть земля́». Евангелие – праздника. По 50-м псалме: «Слава» – «Вся́ческая днесь ра́дости испо́лнишася: Христо́с преобрази́ся пред ученики́», «И ныне» – тот же стих. Стихира, глас 5-й: «Божества́ Твоего́, Спа́се…».

Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й на 8 (ирмосы по дважды).

Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия «Крест начерта́в…».

По 3-й песни – седален праздника, глас 4-й. «Слава, и ныне» – тот же седален.

По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 7-й.

На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припев праздника: «Велича́й, душе́ моя́, на Фаво́ре преобрази́вшагося Го́спода»1.

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава» – тот же светилен, «И ныне» – тот же светилен.

«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры праздника, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» – праздника, глас 8-й: «Поя́т Христо́с Петра́…».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 7-й (единожды).

Отпуст праздника: «И́же на горе́ Фаво́рстей преобрази́выйся во сла́ве, пред святы́ми Свои́ми ученики́ и апо́столы, Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец».

На часах – тропарь и кондак праздника.

На Литургии праздничные антифоны.

Вхо́дное: «Го́споди, посли́ Свет Твой и и́стину Твою́, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою́».

Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость, про́́сти» (см. примечание 6 января).

По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.

Поется Трисвятое.

Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.

Апостол и Евангелие – праздника.

Задостойник – припев: «Велича́й, душе́ моя́…» и ирмос: «Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся…» (и до отдания).

По заамвонной молитве – по традиции, освящение винограда и плодов. Перед чтением молитвы – каждение плодов при пении тропаря праздника и на «Слава, и ныне» – кондака праздника.

Диакон: «Господу помолимся». Певцы: «Господи, помилуй». Иерей читает молитву Служебника «во причаще́нии гро́здия [винограда]»: «Благослови́, Го́споди, плод сей ло́зный но́вый…». Певцы: «Аминь».

Диакон: «Господу помолимся». Певцы: «Господи, помилуй». Иерей читает молитву Служебника «о принося́щих нача́тки овоще́й»: «Влады́ко, Го́споди Бо́же наш…». Певцы: «Аминь».

Примечание. Минея содержит еще две молитвы – «молитву на благослове́́ние гро́́здия»: «Бо́́же, Спаси́́телю наш, благоволи́́вый виногра́́д нарещи́́...», и «молитву над вся́́ким плодо́́м»: «Го́́споди, Бо́́же наш, положи́́вый ве́́рующим в Тя...».

Иерей кропит святой водой приготовленные виноград и плоды, произнося: «Освяща́ются плод сей ло́зный и плоды́ сия́, окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Аминь» (трижды).

Певцы: «Бу́ди имя Господне…» (трижды) и 33-й псалом. Отпуст Литургии – как на утрене.

На трапезе разрешается рыба.

Примечание. «На трапе́́зе же разреша́́ем на ры́́бу, и еле́́й, и вино́́, а́́ще и среда́́ или́́ пято́́к. [Зри] Подоба́́ет ве́́дати, я́́ко преда́́ние и́́мамы от Святы́́х Оте́́ц от спаси́́тельнаго сего́́ пра́́здника Преображе́́ния, снеда́́ти гро́́здие, иде́́же обрета́́ется. Благослове́́ние прие́́мше от иере́́я. Принесе́́ну бы́́вшу гро́́здию в це́́рковь, и по анафо́́ре раздробле́́ну. Глаго́́лется же и моли́́тва на благослове́́ние гро́́здия. Внима́́й: Я́́ко а́́ще кто от бра́́тий снест гро́́здие пре́́жде сицева́́го пра́́здника, то преслуша́́ния запреще́́ние да прии́́мет, и да не вку́́сит гро́́здие чрез весь а́́вгуст ме́́сяц, я́́ко запове́́данный уста́́в презре́́в: я́́ко да от сего́́ навы́́кнут и про́́чии повинова́́тися уста́́ву Святы́́х Оте́́ц. Сие́́ же запреще́́ние быва́́ет и блюду́́щим виногра́́ды бра́́тии. Гро́́здию же на трапе́́зе по пра́́зднице сем, три́́жды в неде́́лю подоба́́ет предлага́́тися бра́́тии: си́́речь в понеде́́льник, в сре́́ду, в пято́́к, да вкуша́́ют бра́́тия. Сей уста́́в быва́́ет и на смо́́квах, и над про́́чими овощьми́́, я́́ве я́́ко времена́́ их, ко́́е когда́́приспе́́ет. Сия́́ же глаго́́лем кроме́́ приноси́́мых блюду́́щим смо́́кви, и раздае́́мым: снеда́́ют бо сия́́» (Типикон, 6 августа).

С 7 по 12 августа – попразднство Преображения Господня.

13 августа – отдание праздника Преображения Господня.

 

1 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.